T-598/17. sz. ügy: A Törvényszék 2019. július 4-i ítélete — Olaszország kontra Bizottság („EMGA és EMVA — A finanszírozásból kizárt kiadások — Olaszország által kifizetett kiadások — A tagállam szerveinek tulajdonítható késedelmek és gondatlanságok — A behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények tagállamra hárítása — Pénzügyi korrekciók — Az 1290/2005/EK rendelet 31. és 32. cikke — A 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke — Észszerű határidő”)