predmet T-598/17: Presuda Općeg suda od 4. srpnja 2019. — Italija protiv Komisije („EFJP i EPFRR — Izdaci isključeni iz financiranja — Izdaci nastali za Italiju — Zakašnjenja i nepažnja koji se mogu pripisati tijelima države članice — Stavljanje financijskih posljedica neizvršenog povrata na teret državi članici — Financijski ispravci — Članci 31. i 32. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 — Članak 12. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 — Razumni rok”)