Sag T-598/17: Rettens dom af 4. juli 2019 — Italien mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — udgifter, der er afholdt af Italien — forsinkelser og forsømmelser, der kan tilregnes medlemsstatens organer — medlemsstaten pålagt at bære de finansielle konsekvenser af den manglende tilbagesøgning — finansielle korrektioner — artikel 31 og 32 i forordning (EF) nr. 1290/2005 — artikel 12 i den delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 — rimelig frist)