Регламент за изпълнение (ЕС) № 1024/2014 на Комисията от 26 септември 2014 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 8 до 14 септември 2014 година заявления за лицензии за внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 891/2009 и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013 в сектора на захарта, и за временно прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии