Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. kesäkuuta 2020 neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta (05639/2/2020 – C9-0132/2020 – 2018/0178(COD))