Združene zadeve T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, od T-99/12 do T-102/12 in T-446/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. junija 2014 – Makhlouf in drugi proti Svetu