Spojené veci T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12 až T-102/12 a T-446/12: Uznesenie Všeobecného súdu z  12. júna 2014 – Makhlouf a i./Rada