Apvienotās lietas no T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12 līdz T-102/12 un T-446/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. jūnija rīkojums – Makhlouf  u.c./Padome