Sklep Komisije z dne 15. decembra 2006 o vzpostavitvi standardnih varnostnih ukrepov in alarmnih stopenj Komisije in spremembi njenega poslovnika o operativnih postopkih za upravljanje kriznih razmer (2007/65/ES)