Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2006 , ktorým sa zavádzajú štandardné bezpečnostné opatrenia a stavy pohotovosti pre Komisiu a ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok, pokiaľ ide o operatívny postup pri riadení krízových situácií (2007/65/ES)