Решение на Комисията от 15 декември 2006 година за създаване на стандартни мерки за сигурност и степени на тревога на Комисията и за изменение на нейния процедурен правилник по отношение на оперативните процедури за управление на кризисни ситуации (2007/65/ЕО)