Uzņēmējam raksturīga domāšanas veida un prasmju veidošana ES