Изграждане на предприемаческо мислене и компетентности в ЕС