Predlog SKLEP SVETA o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2020/721 z dne 19. maja 2020 glede vključitve stališča, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 75. zasedanju Odbora za varstvo morskega okolja in 102. zasedanju Odbora za pomorsko varnost Mednarodne pomorske organizacije v zvezi s potrditvijo Okrožnice MSC-MEPC.5 o vzorčnem sporazumu za pooblaščanje priznanih organizacij, ki delujejo v imenu uprave