Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit (EU) 2020/721 van de Raad van 19 mei 2020 teneinde het standpunt vast te stellen dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Internationale Maritieme Organisatie tijdens de 75e zitting van de Commissie voor de bescherming van het mariene milieu en de 102e zitting van de Maritieme Veiligheidscommissie ten aanzien van de goedkeuring van een MSC-MEPC.5-circulaire over een modelovereenkomst voor de machtiging van erkende organisaties die namens de overheid optreden