Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/721 tad-19 ta’ Mejju 2020 biex tinkludi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali waqt il-75 sessjoni tal-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar u waqt il-102 sessjoni tal-Kumitat tas-Sikurezza Marittima dwar l-approvazzjoni ta’ ċirkolari MSC-MEPC.5 dwar Mudell ta’ Ftehim għall-awtorizzazzjoni ta’ Organizzazzjonijiet Rikonoxxuti li jaġixxu f’isem l-Amministrazzjoni