Priekšlikums PADOMES LĒMUMS, ar ko Padomes 2020. gada 19. maija Lēmumu (ES) 2020/721 groza, lai iekļautu nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Jūras vides aizsardzības komitejas 75. sesijā un Kuģošanas drošības komitejas 102. sesijā attiecībā uz to, ka tiek apstiprināts MSC-MEPC.5. apkārtraksts par paraugnolīgumu tādu atzīto organizāciju pilnvarošanai, kuras rīkojas administrācijas vārdā