Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo siekiant įtraukti poziciją, kurios Tarptautinėje jūrų organizacijoje Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 75-ojoje sesijoje ir Jūrų saugumo komiteto 102-ojoje sesijoje, dėl MSC-MEPC.5 aplinkraščio dėl administracijos vardu veikiančių pripažintų organizacijų įgaliojimo tipinės sutarties patvirtinimo, iš dalies keičiamas 2020 m. gegužės 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/721