Kirjalik küsimus E-0606/10, mille on esitanud Ivo Belet (PPE) komisjonile. Mängijate agente käsitlev õiguslik raamistik