PROPCELEX 2013/614/EU: Europaparlamentets beslut av den 17 april 2013 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011#Europaparlamentets resolution av den 17 april 2013 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2011