Регламент (ЕО) № 1187/2007 на Комисията от 10 октомври 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 1 до 5 октомври 2007 година , за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения