Cerere de propuneri – EACEA/06/12 – Programul „Tineretul în acțiune” – Acțiunea 3.2 – Tineretul în lume: Cooperarea cu alte țări decât țările vecine Uniunii Europene