Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/06/12 – Program „Młodzież w działaniu” – Działanie 3.2 –  „Młodzi w świecie” : Współpraca z państwami niesąsiadującymi z Unią Europejską