Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/06/12 — Programma „Jeugd in actie” — Actie 3.2 — Jongeren in de wereld: samenwerking met andere landen dan de buurlanden van de Europese Unie