Výzva k předkládání návrhů – EACEA/06/12 – Program Mládež v akci – Akce 3.2 – Mládež ve světě: spolupráce s jinými než sousedními zeměmi Evropské unie