Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 31 päivänä tammikuuta 1991.