Predmet C-313/19 P: Presuda Suda (prvo vijeće) od 28. listopada 2020. – Associazione Nazionale GranoSalus – Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus)/Europska komisija (Žalba – Stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja – Uredba (EZ) br. 1107/2009 – Produljenje odobrenja aktivne tvari glifosat – Provedbena uredba (EU) 2017/2324 – Tužba za poništenje koju je podnijela udruga – Dopuštenost – Članak 263. stavak 4. UFEU-a – Regulatorni akt koji ne podrazumijeva provedbene mjere – Osoba na koju se izravno odnosi)