Писмен въпрос E-009906/11 Proinsias De Rossa (S&D) до Комисията. Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Израел