Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1003 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jġedded l-approvazzjoni tar-razez VRA 1835, VRA 1984 u FOC PG 410.3 tal- Phlebiopsis gigantea bħala sustanzi attivi b’riskju baxx, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)