Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1003 af 9. juli 2020 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835, VRA 1984 og FOC PG 410.3 som lavrisikoaktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst)