C-333/05. sz. ügy: A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2005. július 12 -i végzésével a Németh Ilona kontra a Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem