ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ C 29/94 (ex ΝΝ 52/94) Γερμανία