Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/480 av den 1 april 2020 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/436 om harmoniserade standarder för maskiner utarbetade till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG