Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/480 af 1. april 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/436 om harmoniserede standarder for maskiner, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF