Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT Rådets genomförandebeslut (EU) 2020/1344 om beviljande av tillfälligt stöd enligt förordning (EU) 2020/672 till Republiken Cypern för att minska risken för arbetslöshet i krissituationen till följd av covid-19-utbrottet