Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o implementácii jednotného európskeho neba (prepracované znenie)