Rozporządzenie Rady (UE) 2019/999 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe