Регламент (EС) 2019/999 на Съвета от 13 юни 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти