EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM ÆNDRING AF FORORDNING (EU) NR. 1093/2010 OM OPRETTELSE AF EN EUROPÆISK TILSYNSMYNDIGHED (DEN EUROPÆISKE BANKTILSYNSMYNDIGHED), FORORDNING (EU) NR. 1094/2010 OM OPRETTELSE AF EN EUROPÆISK TILSYNSMYNDIGHED (DEN EUROPÆISKE TILSYNSMYNDIGHED FOR FORSIKRINGS- OG ARBEJDSMARKEDSPENSIONSORDNINGER), FORORDNING (EU) NR. 1095/2010 OM OPRETTELSE AF EN EUROPÆISK TILSYNSMYNDIGHED (DEN EUROPÆISKE VÆRDIPAPIR- OG MARKEDSTILSYNSMYNDIGHED), FORORDNING (EU) NR. 600/2014 OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER, FORORDNING (EU) 2016/1011 OM INDEKS, DER BRUGES SOM BENCHMARKS I FINANSIELLE INSTRUMENTER OG FINANSIELLE KONTRAKTER ELLER MED HENBLIK PÅ AT MÅLE INVESTERINGSFONDES ØKONOMISKE RESULTATER, OG FORORDNING (EU) 2015/847 OM OPLYSNINGER, DER SKAL MEDSENDES VED PENGEOVERFØRSLER