Uredba Komisije (EU) št. 662/2010 z dne 23. julija 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 19 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) in Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 1 Besedilo velja za EGP