Regulamentul (UE) 2019/962 al Comisiei din 12 iunie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea a două noi grupe funcționale de aditivi furajeri (Text cu relevanță pentru SEE.)