A Bizottság (EU) 2019/962 rendelete (2019. június 12) az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a takarmány-adalékanyagok két új funkcionális csoportjának létrehozása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)