Kommissionens forordning (EU) 2019/962 af 12. juni 2019 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af to nye funktionelle grupper af fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst.)