Rådets afgørelse (EU) 2019/1803 af 18. juli 2019 om undertegnelse og indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om rammerne for Vietnams deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer