Дело T-485/14: Решение на Общия съд от 2 февруари 2016 г. — Бон Нет/СХВП — Aldi (Bon Appétit!) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „Bon Appétit!“ — По-ранни национални фигуративни марки „Бон Аnemú“ и „Bon Apetí“ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)