Aplinkos ministro, ūkio ministro, susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 438/268/266 "Dėl kuro ir degalų kokybės aplinkosauginių rodiklių patvirtinimo"