Decizia (UE) 2020/1602 a Consiliului din 28 octombrie 2020 de numire a unui supleant, propus de România, în Comitetul Regiunilor