Europeiska miljöbyrån – Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2005