Det Europæiske Miljøagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2005