kohtuasi T-255/18: Üldkohtu 24. septembri 2019. aasta otsus – US versus EKP (Avalik teenistus – EKP personal – Tähtajaline leping – Keeld kvalifitseerida tähtajaline leping ümber tähtajatuks lepinguks – Põhjendamiskohustus – Ilmne hindamisviga)